Αλλαγή Κελύφους (πλαστικών καπακιών) σε Smart , όπου είχαν φθαρεί με τη χρήση

Αλλαγή Κελύφους (πλαστικών καπακιών) σε Smart , όπου είχαν φθαρεί με τη χρήση
Αλλαγή Κελύφους (πλαστικών καπακιών) σε Smart , όπου είχαν φθαρεί με τη χρήση    
Έναρξη Προσφοράς:28/12/2018
Λήξη Προσφοράς:27/01/2019
Τίτλος Συνεργάτη:Κλειδοτεχνική Δαρδάγος
Διεύθυνση:Βουρνάζων 31 (Έναντι ΟΤΕ)
Τηλέφωνο:2251044115