Αλλαγή Κελύφους (πλαστικών καπακιών) σε Smart , όπου είχαν φθαρεί με τη χρήση

Αλλαγή Κελύφους (πλαστικών καπακιών) σε Smart , όπου είχαν φθαρεί με τη χρήση
Αλλαγή Κελύφους (πλαστικών καπακιών) σε Smart , όπου είχαν φθαρεί με τη χρήση    
Έναρξη Προσφοράς:08/11/2018
Λήξη Προσφοράς:08/12/2018
Τίτλος Συνεργάτη:Κλειδοτεχνική Δαρδάγος
Διεύθυνση:Βουρνάζων 31 (Έναντι ΟΤΕ)
Τηλέφωνο:2251044115