Παραλαβή σε Ταμειάκια Μεταφοράς & Αποθήκευσης Χρημάτων

Παραλαβή σε Ταμειάκια Μεταφοράς & Αποθήκευσης Χρημάτων
     
Έναρξη Προσφοράς:28/03/2019
Λήξη Προσφοράς:27/04/2019
Τίτλος Συνεργάτη:Κλειδοτεχνική Δαρδάγος
Διεύθυνση:Βουρνάζων 31 (Έναντι ΟΤΕ)
Τηλέφωνο:2251044115

Περιγραφή Προσφοράς

Παραλαβή σε Ταμειάκια Μεταφοράς & Αποθήκευσης Χρημάτων με Ενσωματωμένο Κερματοδέκτη σε διάφορες διαστάσεις & χρώματα