Κλειδο-διακόπτες Ρολών

Κλειδο-διακόπτες Ρολών
Κλειδο-διακόπτες Ρολών    
Έναρξη Προσφοράς:09/06/2019
Λήξη Προσφοράς:09/07/2019
Τίτλος Συνεργάτη:Κλειδοτεχνική Δαρδάγος
Διεύθυνση:Βουρνάζων 31 (Έναντι ΟΤΕ)
Τηλέφωνο:2251044115

Περιγραφή Προσφοράς

Κλειδο-διακόπτες Ρολών για :

α) εσωτερικούς χώρους (απλοί)
&
β) στεγανοί (IP-66) για εξωτερικούς χώρους με Ασφαλείας κλειδιά !