30% στους φοιτητές με τη κάρτα MyG Student

30% στους φοιτητές με τη κάρτα MyG Student
     
Έκπτωση: 30%
Έναρξη Προσφοράς:01/02/2019
Λήξη Προσφοράς:03/03/2019
Τίτλος Συνεργάτη:Πουλέλλης Vision
Διεύθυνση:Ερμού 50
Τηλέφωνο:2251028893