30% στους φοιτητές με τη κάρτα MyG Student

30% στους φοιτητές με τη κάρτα MyG Student
     
Έκπτωση: 30%
Έναρξη Προσφοράς:09/06/2019
Λήξη Προσφοράς:09/07/2019
Τίτλος Συνεργάτη:Πουλέλλης Vision
Διεύθυνση:Ερμού 50
Τηλέφωνο:2251028893