Συστήματα προβολής για εκδηλώσεις

Συστήματα προβολής για εκδηλώσεις
Συστήματα προβολής για εκδηλώσεις    
Τίτλος Συνεργάτη:Δ.Δούκας και ΣΙΑ ΟΒΕΕ
Διεύθυνση:Κεντρικό:Αλκαίου 20, Εργοστάσιο:Παγανή Μυτιλήνης
Τηλέφωνο:22510-24904/25171/27403