Εταιρική ταυτότητα Ποδολογικού Κέντρου Κωνσταντίνας Σταμάτη

Εταιρική ταυτότητα Ποδολογικού Κέντρου Κωνσταντίνας Σταμάτη
     
Τίτλος Συνεργάτη:Δ.Δούκας και ΣΙΑ ΟΒΕΕ
Διεύθυνση:Κεντρικό:Αλκαίου 20, Εργοστάσιο:Παγανή Μυτιλήνης
Τηλέφωνο:22510-24904/25171/27403