Οδηγός «My City». Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες και τα επαγγέλματα της πόλης μας

Οδηγός «My City». Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες και τα επαγγέλματα της πόλης μας
     
Τίτλος Συνεργάτη:Δ.Δούκας και ΣΙΑ ΟΒΕΕ
Διεύθυνση:Κεντρικό:Αλκαίου 20, Εργοστάσιο:Παγανή Μυτιλήνης
Τηλέφωνο:22510-24904/25171/27403