Ηλεκτρονικό Robot I/R Program-A-Bot

Ηλεκτρονικό Robot I/R Program-A-Bot
     
Τιμή: 34.90€
Τίτλος Συνεργάτη:Παιχνίδια Μολυβιάτης
Διεύθυνση:ΜΕΘΟΔΙΟΥ 7
Τηλέφωνο:2251022207, 2251055855